Vô Thượng Cửu Tiên

Chương 124:Luân Hồi.

"Nhân Tộc nhanh chóng tấn công từ mọi phía,các cường giả tự mình tấn công giết thủ lĩnh Ma Tộc.Do đế quốc quá rộng lớn nên lượng lớn Ma Tộc bị phân tán ra nhiều nơi.Tạ Vân dẫn đầu Tạ Gia tấn công các cứ điểm ở gần trung tâm đế quốc.Cường giả Kim Tiên cảnh trở lên lập thành nhiều nhóm mà tấn công vào trung tâm dưới sự chỉ huy của các vị Tạo Hoá cảnh.

Chiến trường khốc liệt,mặc dù lượng lớn bách tính bình thường được cứu sống nhưng hàng vạn người đã bỏ mạng dưới Ma Tộc.Sau 3 ngày tổng tấn công,chính đạo đã diệt trừ được hầu hết các cứ điểm gần trung tâm đế quốc.Việc còn lại là giết hết toàn bộ Ma Tộc ở trung tâm,việc này được giao cho toàn bộ cường giả Kim Tiên cảnh và Tạo Hoá cảnh.Tạ Vân được giao nhiệm vụ trấn thủ ở bên ngoài trung tâm đế quốc,nếu có Ma Tộc thoát ra thì phải hết sức cẩn thận mà giữ chân chờ cường giả tới.

Tạ Thiên Đế cũng phái 2 trưởng lão của Tạ Gia có thực lực Kim Tiên cảnh bảo vệ Tạ Vân.Hầu hết các thế lực lớn đều âm thầm phái một đến hai người bảo vệ đệ tử trọng yếu.Vì thế hệ sau của các thế lực Địa Tinh mà Đại Đế cũng nhắm mắt cho qua.

-Thiếu chủ,ngày hôm nay chúng ta giết được hơn 300 trăm Ma Tộc trong đó có 5 Ma Tôn,50 Địa Ma còn lại là Huyền Ma và Nhân Ma.

-Tốt lắm,hiện tại ta đã có thể chiến đấu với 2 Ma Tôn bình thường rồi.

-Thiếu chủ đột phá rồi ?

-Ta vẫn Thiên Tiên cảnh trung kì thôi nhưng vông pháp có chút đột phá.

Ngày hôm sau,các thế lực bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ở bên ngoài trung tâm đế quốc nhưng căn bản đã không còn tên nào.Hiện giờ chỉ còn trung tâm đế quốc-Phi La Thành là còn Ma Tộc chiếm giữ.Theo như tình báo thì có 10 Ma Thánh trấn thủ ở trung tâm bên dưới có hơn trăm Ma Tôn,hàng vạn Huyền Ma.

Năm ngày sau,các thế lực bắt đầu tấn công vào trung tâm,cường giả Tạo Hoá cảnh mỗi người liền có thể đối địch 5 Ma Thánh cùng 1 lúc vì vậy mà Nhân Tộc chỉ phái ra 3 cường giả Tạo Hoá cảnh và 50 cường giả Kim Tiên cảnh.

Tạ Vân ở phía ngoài cũng nhận được tin báo từ Tạ Thiên Đế, muốn cậu tiến vào trung tâm giết định.Tạ Vân liền triệu tập toàn bộ đệ tử Tạ Gia có tu vi Thiên Tiên trở lên chuẩn bị xông vào thì nhận được tin báo từ Thánh Sơn.La Vân đã trốn ra bên ngoài tông môn và đang ở cùng các đệ tử Thánh Sơn.

Bình Luận ()

0/255