Chứng Kiến Thần Thám

Chứng Kiến Thần Thám

4.7
183 Chương
Full
Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy

4.7
45 Chương
Đang ra
Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

5
303 Chương
Full
Hệ Thống Livestream Tử Vong

Hệ Thống Livestream Tử Vong

4.5
120 Chương
Đang ra
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

4.7
83 Chương
Đang ra
Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

4.8
399 Chương
Đang ra
Livestream Siêu Kinh Dị

Livestream Siêu Kinh Dị

4.4
367 Chương
Đang ra
Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

4.7
100 Chương
Đang ra
Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

4.8
37 Chương
Đang ra
Bản Thông Báo Tử Vong

Bản Thông Báo Tử Vong

4.7
43 Chương
Đang ra
Trâm 4: Chim Liền Cánh

Trâm 4: Chim Liền Cánh

4
55 Chương
Full
[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

4.7
31 Chương
Đang ra
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

3.6
87 Chương
Full
S.C.I. Mê Án Tập

S.C.I. Mê Án Tập

5
571 Chương
Đang ra
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

4.8
102 Chương
Full
Lưu Công Kỳ Án

Lưu Công Kỳ Án

4.7
144 Chương
Full
[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

4.7
36 Chương
Đang ra
Sáng, Trưa và Đêm

Sáng, Trưa và Đêm

4.6
35 Chương
Full
Mùa Quýt Chín

Mùa Quýt Chín

4.8
97 Chương
Đang ra
Bắt Ma Đặc Công

Bắt Ma Đặc Công

4.8
133 Chương
Đang ra