Tác giả Trần Phan Trúc Giang

Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

4.8
32 Chương
Đang ra
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

4.2
34 Chương
Full
Lấy Chồng Điên

Lấy Chồng Điên

4.8
19 Chương
Full
Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

4.7
25 Chương
Full
Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Mẹ Đơn Thân - Single Mom

4.7
29 Chương
Full
Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

4.7
20 Chương
Full
Chờ Yêu

Chờ Yêu

4.8
5 Chương
Full
Bình An

Bình An

5
45 Chương
Full
Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

4.8
15 Chương
Full
Một Thước Tương Tư

Một Thước Tương Tư

4.8
44 Chương
Full
Vợ Cậu Tư

Vợ Cậu Tư

4.8
41 Chương
Full