Tác giả Tiếu Giai Nhân

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

4.9
299 Chương
Full
Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

4.7
52 Chương
Đang ra
Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

4.7
18 Chương
Đang ra
Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

0
42 Chương
Đang ra
Gả Cho Anh Nhà Giàu

Gả Cho Anh Nhà Giàu

4.7
22 Chương
Đang ra
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

5
140 Chương
Đang ra
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

4.7
29 Chương
Đang ra
Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

4.7
31 Chương
Đang ra
Mỹ Nhân Kiều

Mỹ Nhân Kiều

4.7
56 Chương
Đang ra
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

4.7
14 Chương
Đang ra
Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

4.8
22 Chương
Đang ra
Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

4.7
118 Chương
Đang ra
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

4.7
34 Chương
Đang ra
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

4.7
6 Chương
Đang ra
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

4.7
40 Chương
Full
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

4.7
96 Chương
Đang ra
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

5
50 Chương
Full
Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

4.7
90 Chương
Full
Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

4.7
73 Chương
Full