Truyện đam mỹ cao H là gì?

Truyện đam mỹ cao H (H nặng, H văn) là truyện đam mỹ có cảnh 18+, 21+. Các từ "cao H", "H nặng", "H+", "sắc H" là ý nói về mức độ xuất hiện cảnh 18+ nhiều và chi tiết

Những thể loại truyện đam mỹ cao H hay gặp:

+ Truyện đam mỹ cao h np song tính

+ Truyện đam mỹ cao h edit

+ Truyện ktt đam mỹ cao h nặng

+ Truyện đam mỹ cao h đoản văn

+ Truyện đam mỹ cao h song tính

+ Truyện mau xuyên đam mỹ cao h

....

Tag truyện đam mỹ cao H

Nghịch Tập

Nghịch Tập

3.9
288 Chương
Full
Người Giám Hộ

Người Giám Hộ

4.5
90 Chương
Full
Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm

Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm

4.4
6 Chương
Full
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4
116 Chương
Full
Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

3.5
14 Chương
Full
Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

3.9
22 Chương
Full
Hôn Luyến [ABO]

Hôn Luyến [ABO]

3.9
41 Chương
Full
Xin Đừng Ăn Em

Xin Đừng Ăn Em

3.6
10 Chương
Full
Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

3.8
33 Chương
Full
Nâng Mông Đến Gặp

Nâng Mông Đến Gặp

4.1
26 Chương
Full
Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

3.8
39 Chương
Đang ra
Bốn Năm Chung Phòng

Bốn Năm Chung Phòng

3.8
7 Chương
Full
Xấu Bụng Không Thoát Nổi Ải Mỹ Nhân

Xấu Bụng Không Thoát Nổi Ải Mỹ Nhân

4
12 Chương
Full
Giam em cả đời

Giam em cả đời

3.3
12 Chương
Đang ra
Ngồi Yên, Tôi Tự

Ngồi Yên, Tôi Tự

4.7
37 Chương
Full
Hoa Hoa Du Long

Hoa Hoa Du Long

3.3
42 Chương
Full
ABO Chi Mạt Thế Chiếm Đoạt

ABO Chi Mạt Thế Chiếm Đoạt

3.8
9 Chương
Full
Khó Kìm Lòng Nổi

Khó Kìm Lòng Nổi

3.7
32 Chương
Full
Định Lý Pitago

Định Lý Pitago

3.9
14 Chương
Full
Bắt Buộc Trúng Thưởng

Bắt Buộc Trúng Thưởng

3.6
10 Chương
Full