Đam mỹ thú nhân /nhân thú là gì:

Đam mỹ thú nhân: Trong truyện thú có thể biến thành người, có trí tuệ như một con người nhưng săn bắt và chiến đấu dưới hình thú

Đam mỹ nhân thú: thường được hiểu là quan hệ giữa người và thú

Về lý thuyết hai thể loại này không giống nhau nhưng đều có yếu tố nhân và thú nên mình gồm là một nha.

Không tìm thấy dữ liệu