Tag Đam mỹ giới giải trí (Showbiz)

Tặng Hoa Cho Bách Đồ

Tặng Hoa Cho Bách Đồ

4.4
53 Chương
Full
Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

3.9
77 Chương
Full
Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

4.2
123 Chương
Full
Quốc Sắc Thiên Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

4.6
135 Chương
Full
Dịu Dàng Dành Riêng Em

Dịu Dàng Dành Riêng Em

3.9
78 Chương
Full
Phong Mang

Phong Mang

4.5
313 Chương
Full
Ảnh Đế

Ảnh Đế

4.5
83 Chương
Full
Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

4.2
107 Chương
Full
Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

3.5
45 Chương
Full