Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong

Chương 4942: Tôi nguyện ý phối hợp

Hơn nữa, xung quanh đều là kẻ địch.

Bia phòng bị của bọn họ, cũng không thể phòng bị được toàn bộ ba trăm sáu mươi độ.

Cho nên, nếu như bọn họ kiên trì xông về phía trước, e rằng nhất định sẽ tạo thành vô số thương vong.

Thậm chí có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt.

“Đều đứng lại cho ông.”

“Còn động đậy, đánh gãy chân bọn mày.”

Còn chưa đợi người thanh niên làm ra quyết định, phía xa đã truyền đến một trạng cười lạnh.

Người thanh niên dẫn đầu, quay đầu nhìn về phương hướng Việt Nam ở phía xa.

Lúc này, khoảng cách của bọn họ đến biên giới chỉ còn khoảng hai trăm mét.

Dựa vào tốc độ của những chiến sĩ bọn họ, nếu chạy hết sức, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa phút. Nhưng, cho dù bọn họ có chạy nhanh thế nào, có thể nhanh được hơn đạn sao?

Nếu như đối phương toàn lực khai hỏa, bắt trong vòng nửa phút.

Đừng nói hai trăm người bọn họ, cho dù đến thêm năm trăm người nữa, e rằng cũng sẽ bị diệt hết.

Phải biết rằng, bây giờ bọn họ tay không tấc sắt, hơn nữa chiến sĩ bên Việt Nam cũng không thể tiếp ứng cho bọn họ.

Cho nên lúc này, nếu như xông chết, chính là chết.

Nhưng, không xông, đối phương sẽ buông tha cho bọn họ sao?

“Thành thật ở đây, có thể miễn chết cho bọn mày.”

bước, đạn này sẽ găm trên

ở phía xa, lại

đến đây, chiến sĩ thanh niên dẫn đầu, nghiến răng, có

“Làm sao đây?”

“Mọi người nói đi.”

dẫn đầu, vẫn không dám hạ

ta thật sự sợ bởi vì mệnh lệnh

chạy, bọn họ sẽ buông tha cho chúng ta sao?” Một chiến sĩ trong đó,

từ

Khối

bọn họ đã trút giận rồi, lần

đầu im lặng hai giây,

sĩ khác nghe thấy vậy,

thể nói rằng, bọn họ vẫn còn nhớ tình cảm

còn nhớ, các chiến sĩ Phong Hạo sẽ không thật sự giết bọn

biên giới. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy, có lẽ chiến sĩ Phong Hạo chỉ là nhất thời tức giận, cho

đi, tôi không

như không có Khối tập đoàn Phong Hạo, tôi có lẽ đã sớm chết trong tay bọn cướp

của tôi, coi như cho

họ muốn lấy thì cứ

một lúc, sau đó ngồi bệt xuống đất, bia đỡ đạn trong tay cũng ném

giết chúng ta, nếu

muốn bàn chuyện của tướng

hợp với bọn họ.” Một chiến sĩ khác, cũng gật

họ sẽ không dùng chúng ta làm quân bài

sĩ thân hình vạm vơ, sờ gáy hỏi mọi

ở hiện trường, trông có vẻ

bị

hoàn toàn tùy ý đối phó với hai trăm chiến sĩ biên giới tay không

Bình Luận ()

0/255