Sát Phá Lang - Priest

Sát Phá Lang - Priest

4.5
128 Chương
Full
Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

4.7
53 Chương
Đang ra
Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

4.7
25 Chương
Đang ra
Thiên Nhai Khách

Thiên Nhai Khách

4.8
79 Chương
Full
Du Y

Du Y

4.7
62 Chương
Full
Đọc Thầm

Đọc Thầm

5
185 Chương
Full
Mười Lăm Năm

Mười Lăm Năm

4.7
66 Chương
Full
Thất Gia

Thất Gia

0
80 Chương
Full
Nghịch Lữ Lai Quy

Nghịch Lữ Lai Quy

4.7
89 Chương
Full
Qua Cửa

Qua Cửa

4.7
72 Chương
Full
Lục Hào

Lục Hào

4.7
112 Chương
Full
Sơn Hà Biểu Lý

Sơn Hà Biểu Lý

4.7
80 Chương
Full
Phôi Đạo/ Hoại đạo

Phôi Đạo/ Hoại đạo

4.7
96 Chương
Full
Chung Cực Lam Ấn

Chung Cực Lam Ấn

4.7
108 Chương
Full
Nhất Thụ Nhân Sinh

Nhất Thụ Nhân Sinh

4.7
45 Chương
Full
Thú Tùng Chi Đao

Thú Tùng Chi Đao

4.7
101 Chương
Full
Đại Ca

Đại Ca

4.7
69 Chương
Full
Cẩm Sắt

Cẩm Sắt

4.7
81 Chương
Full
Trấn Hồn

Trấn Hồn

4.8
110 Chương
Full