Truyện Mạt thế là gì?

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh Virus tấn công Trái Đất, biến con người thành tang thi (giống zombies), thường sẽ xuất hiện người có dị năng

 

Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

3.8
57 Chương
Đang ra
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

4.9
179 Chương
Đang ra
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

4.2
398 Chương
Đang ra
Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

5
185 Chương
Đang ra
Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

3.9
101 Chương
Full
Trọng Khải Mạt Thế

Trọng Khải Mạt Thế

4.7
368 Chương
Đang ra
Dưỡng Thi

Dưỡng Thi

5
36 Chương
Đang ra
Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

4.7
129 Chương
Đang ra
Song Liêm Đoạt Mệnh

Song Liêm Đoạt Mệnh

4.8
50 Chương
Đang ra
Tâm Linh Vũ Trụ

Tâm Linh Vũ Trụ

4.7
37 Chương
Đang ra
Mang Theo Túi Thần Kỳ, Xuyên Qua Mạt Thế

Mang Theo Túi Thần Kỳ, Xuyên Qua Mạt Thế

4.7
5 Chương
Đang ra
Hệ Thống Thôn Thiên Thực Địa

Hệ Thống Thôn Thiên Thực Địa

4.7
12 Chương
Đang ra
Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

5
172 Chương
Đang ra
Trùng Sinh Chi Tô Mạn

Trùng Sinh Chi Tô Mạn

4.7
5 Chương
Đang ra
Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

4.8
171 Chương
Đang ra
[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

4.7
16 Chương
Đang ra
Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

4.7
12 Chương
Đang ra
Tối Cường Song Tu Tà Ác

Tối Cường Song Tu Tà Ác

4.7
91 Chương
Đang ra
Trang 1/7