Truyện Mạt thế là gì?

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh Virus tấn công Trái Đất, biến con người thành tang thi (giống zombies), thường sẽ xuất hiện người có dị năng

 

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

4.5
35 Chương
Đang ra
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

4.8
136 Chương
Đang ra
Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

4.7
62 Chương
Đang ra
Sinh Con Thời Mạt Thế

Sinh Con Thời Mạt Thế

4.3
712 Chương
Full
Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

4
320 Chương
Full
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

4.7
227 Chương
Đang ra
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

4.9
2130 Chương
Đang ra
Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

4.7
124 Chương
Full
Dưỡng Thi

Dưỡng Thi

5
36 Chương
Đang ra
Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

4.7
49 Chương
Đang ra
Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

4.7
83 Chương
Đang ra
Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

4.7
245 Chương
Đang ra
Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

4.8
376 Chương
Full
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

5
74 Chương
Đang ra
Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

4.7
129 Chương
Đang ra
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

4.7
124 Chương
Đang ra
Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

4.8
171 Chương
Đang ra
Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

4.8
111 Chương
Đang ra
Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

4
101 Chương
Full