Tác giả Lam Bạch Sắc

Ước Hẹn Phù Hoa

Ước Hẹn Phù Hoa

4.7
84 Chương
Đang ra
Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

4.5
75 Chương
Full
Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

4.7
68 Chương
Full
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

4.7
40 Chương
Full
Dây Dưa Không Dứt

Dây Dưa Không Dứt

4.7
70 Chương
Full
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

4.7
47 Chương
Full
Kẻ Nhát Gan

Kẻ Nhát Gan

4.7
4 Chương
Full
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

4.8
74 Chương
Full
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

4.8
50 Chương
Full
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

4.8
65 Chương
Full
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

4.7
56 Chương
Full
Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

4.8
45 Chương
Full
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

4.8
69 Chương
Full
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

4.8
86 Chương
Full