Tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng

Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

4.7
155 Chương
Đang ra
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

4.7
124 Chương
Đang ra
Làm Nô

Làm Nô

5
67 Chương
Full
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

4.7
63 Chương
Full
Quỷ Tình Trái

Quỷ Tình Trái

4.7
67 Chương
Full
Khốn Tại Võng Trung Ương

Khốn Tại Võng Trung Ương

4.7
40 Chương
Full
Câu Dẫn Không Thương Lượng

Câu Dẫn Không Thương Lượng

4.7
46 Chương
Full
Kinh Thuế

Kinh Thuế

4.7
52 Chương
Full
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

4.7
50 Chương
Full
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

4.7
85 Chương
Full
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

4.7
70 Chương
Full