Tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng

Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

4.7
70 Chương
Full
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

4.3
192 Chương
Đang ra
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

4.7
155 Chương
Đang ra
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

4.7
85 Chương
Full
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

4.7
63 Chương
Full
Làm Nô

Làm Nô

5
67 Chương
Full