Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

4.8
347 Chương
Đang ra
Đấu Phá Hậu Cung

Đấu Phá Hậu Cung

3
95 Chương
Full
Độc Sủng Thánh Tâm

Độc Sủng Thánh Tâm

5
177 Chương
Đang ra
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

4.7
151 Chương
Full
Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

3.4
174 Chương
Đang ra
Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

4.9
206 Chương
Full
Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

4
201 Chương
Full
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4
116 Chương
Full
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

4.3
240 Chương
Full
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

4.9
51 Chương
Full
Thịnh Sủng Thứ Phi

Thịnh Sủng Thứ Phi

4.7
57 Chương
Đang ra
Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

4.8
116 Chương
Đang ra
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

4.8
126 Chương
Full
Nguyên Nhược Ngữ

Nguyên Nhược Ngữ

4.2
84 Chương
Full
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

4.5
140 Chương
Đang ra
Cẩm Tú Đỉnh

Cẩm Tú Đỉnh

5
88 Chương
Đang ra
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

4.2
299 Chương
Full
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

4.7
313 Chương
Đang ra
Mạc Đạo Vô Tâm

Mạc Đạo Vô Tâm

4.9
178 Chương
Full
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

4.7
155 Chương
Đang ra