Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4
116 Chương
Full
Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

4
101 Chương
Full
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

5
94 Chương
Đang ra
Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

3.9
68 Chương
Full
Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

4
174 Chương
Đang ra
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

4.9
299 Chương
Full
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

4.7
217 Chương
Đang ra
Hoạn Phi Thiên Hạ

Hoạn Phi Thiên Hạ

4.8
309 Chương
Đang ra
Tài Sắc Vương Phi

Tài Sắc Vương Phi

3.7
62 Chương
Đang ra
Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

4.8
116 Chương
Đang ra
Đặc Công Hàn Phi

Đặc Công Hàn Phi

4.9
125 Chương
Đang ra
Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

4
275 Chương
Full
Đấu Phá Hậu Cung

Đấu Phá Hậu Cung

3
95 Chương
Full
Đế Hậu

Đế Hậu

0
19 Chương
Đang ra
Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

0
35 Chương
Đang ra
Hoàng Quyền

Hoàng Quyền

4.7
61 Chương
Đang ra
Hậu Cung Phi Tần

Hậu Cung Phi Tần

4.7
12 Chương
Đang ra
Thịnh Sủng Vô Song

Thịnh Sủng Vô Song

4.7
3 Chương
Đang ra
Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

4.7
25 Chương
Đang ra
Trang 1/11