Con Rể Chiến Thần

Chương 605: Vấn đề này tôi có thể giải quyết

Trịnh Quốc Thắng đưa ra điều kiện rất là hậu đãi.

Thái độ của nhà họ Trịnh rất kiên quyết, nhất định phải lấy được, cho dù có phải trả giá bao nhiêu.

Lợi ích của chỗ này mang đến cho bọn họ là rất lớn, có thể lên tới mười nghìn tỷ, thậm chí là trăm nghìn tỷ.

Thạch Thanh Sơn sờ cằm cười nói: “Tiền thuê một năm là hai nghìn tỷ quả thực là không ít....”

Nhưng, ông ta lại bất chợt đổi lời: “Nhưng mà các người coi Thạch Thanh Sơn tôi là người nào? Tôi sẽ đặt hai nghìn tỷ vào trong mắt sao?”

“Không phải, thưa ngài, tôi không có ý này!”

Trịnh Quốc Thắng liên tục giải thích.

“Bụp!”

Ông ta lập tức quỳ xuống đất.

Trịnh Quốc Thắng nghiêm túc nói: “Ngài Thạch Sơn, tôi xin quỳ xuống để biểu đạt thành ý với ngài! Cầu xin ngài cho tôi thuê trung tâm nghiên cứu phát minh này đi! Về sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa, nghe theo sự sai bảo của ngài!”

Nhìn thấy Trịnh Quốc Thắng đang quỳ trên mặt đất.

Thạch Thanh Sơn không ngừng cười nhạo.

Đây chính là một tên ngu xuẩn!

Nếu ông ta không đuổi Dương Hạo Quân đi.

Thì cái trung tâm nghiên cứu phát minh gì mà không có?

Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!

“Quả thực là ông rất có thành ý, nhưng mà bây giờ trung tâm nghiên cứu phát minh đã bị người khác lấy mất rồi! Ông đừng si tâm vọng tưởng nữa!”

Thạch Thanh Sơn nói.

“Cái gì? Đã bị người khác lấy mất?”

Quốc Thắng ong một

việc hy vọng của nhà họ Trịnh và Đoàn Lê Nguyên đã bị cắt

đều đã bị

Thạch Thanh Sơn nói.

gì? Toàn bộ đã bị

Quốc Thắng trợn tròn

thể nói cho

Quốc Thắng run

toàn bộ tỉnh Giang

Thanh Sơn vừa

Quốc Thắng hoàn

được những thứ này từ tập đoàn Tam

Lê Nguyên hòa

Minh Cường sẽ từ

chính là hạng mục mười nghìn tỷ đồng

Không cam lòng!

Quá không cam lòng!

biện

đến cả Thạch Thanh Sơn cũng không thể trêu vào, người nhà họ

Thắng về nhà, nói tin tức này cho mọi người ở trong

dưới hoàn

Nguyên

cả mọi người

đoàn Tam Tinh để lại là

khác,

Từ bỏ.

có thể

thở dài một

lắm mới có một cơ hội thể

ngờ rằng kết quả lại thành như

người Ngô Thị Lan còn đau lòng

là một thử thách đối

Bình Luận ()

0/255